0901 300 558

0901 300 558

Chính sách Bảo mật

Bằng việc bạn (thành viên) truy cập, đăng nhập vào website tuiquangcao.com, chúng tôi hiểu rằng bạn (thành viên) đã đọc, hiểu và chấp nhận thực hiện những điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật. Nếu bạn (thành viên) không đồng ý với bất kỳ quy định nào của Chính Sách Bảo Mật, xin vui lòng không sử dụng và thực hiện các giao dịch trên tuiquangcao.com.

Chính Sách Bảo Mật này thể hiện sự cam kết của Công ty TNHH Giftbrand - đơn vị sở hữu, quản lý, khai thác hợp pháp website tuiquangcao.com (sau đây tùy từng trường hợp được gọi tắt là “AS” hoặc “chúng tôi”) trong việc sử dụng và bảo mật các thông tin cá nhân của bạn (thành viên) và/hoặc các thông tin khác do bạn (thành viên) cung cấp.

 

1. MỤC ĐÍCH & PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN:

Việc thu thập thông tin của chúng tôi sẽ bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để chúng tôi liên hệ xác nhận khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ với chúng tôi nhằm đảm bảo quyền lợi cho bạn.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại tuiquangcao.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của bạn (thành viên), các thông tin của bạn (thành viên) trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của bạn (thành viên) và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt…vv) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi, cũng như nhằm phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Bạn (thành viên) sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, bạn (thành viên) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn (thành viên) cung cấp để:

Cung cấp dịch vụ đến bạn (thành viên);

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các bạn (thành viên) và chúng tôi;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của các bạn (thành viên) hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

Liên lạc và giải quyết với các bạn (thành viên) trong các trường hợp cần thiết.

Không sử dụng thông tin các nhân của bạn (thành viên) ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch với chúng tôi

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của bạn (thành viên) khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của bạn (thành viên). Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin các nhân của bạn (thành viên).

 

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:

Dữ liệu cá nhân của bạn (thành viên) sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự bạn (thành viên) đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của bạn (thành viên) sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

 

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN:

        Công ty TNHH Giftbrand

        Địa chỉ: 24/5/4 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM

        Số điện thoại: 0901 300 558 (Ext: 0 > P.KD)

        Email: [email protected]

 

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NH N

Bạn (thành viên) có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.Tại đây, bạn cũng có thể vào phần “Bỏ đăng ký nhận bản tin” để từ chối nhận các bản tin do tuiquangcao.com gửi đến.

Bạn (thành viên) có quyền gửi khiếu nại về lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến chúng tôi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn bạn (thành viên) khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NH N KHÁCH HÀNG

Các thông tin cá nhân của bạn (thành viên) trên tuiquangcao.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn (thành viên) chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn (thành viên) trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi cam kết rằng:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn (thành viên) khi không có sự cho phép đồng ý từ bạn (thành viên).

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của bạn (thành viên), chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn (thành viên) được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của bạn (thành viên) bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.

Chúng tôi yêu cầu các cá nhân khi đăng ký / mua hàng là thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số CMND, điện thoại, số tài khoản… và chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy một phần hoặc tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

7. QUY ĐỊNH CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI ĐỐI TÁC THỨ BA

Chúng tôi sẽ không cho thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn (thành viên) cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của bạn (thành viên), trừ những điều được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này. Trong chừng mực cần thiết của việc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin của bạn (thành viên) cho các bên thứ ba có liên quan dưới đây:

Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể thuê các công ty để lưu trữ, back-up dữ liệu của website này nhằm đảm bảo việc vận hành website được xuyên suốt. Các đối tác này ("Nhà cung cấp dịch vụ") sẽ được yêu cầu bảo vệ và bảo mật thông tin liên quan như chính chúng tôi.

Các công ty thẻ tín dụng: Nếu bạn (thành viên) đặt hàng trên website tuiquangcao.com, những thông tin cá nhân mà bạn (thành viên) cung cấp cho chúng tôi được chuyển đến ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của bạn (thành viên) để thực hiện kiểm tra và xác nhận quyền sử dụng thẻ tín dụng trong thanh toán mua hàng của bạn (thành viên). Các thông tin này được hoàn toàn bảo mật và mã hóa để đảm bảo tính an toàn cao nhất khi thanh toán.

Thông tin tổng hợp: Chúng tôi cung cấp thông tin tổng hợp và báo cáo cho MLV Việt Nam liên quan đến một số chỉ số hoạt động của website. Những thông tin này là những thông tin chung, không phải là thông tin cá nhân của bạn (thành viên). Chúng tôi thu thập và chia sẻ thông tin tổng hợp để biết thêm thông tin chung về đối tượng khách hàng của chúng tôi từ đó chúng tôi có thể lựa chọn sản phẩm và tổ chức các chương trình bán hàng phù hợp nhất.

Công ty vận chuyển hàng hóa: Nếu bạn (thành viên) thực hiện mua hàng tại tuiquangcao.com, tên, số điện thoại và thông tin giao, nhận của bạn phải được cung cấp cho đối tác giao, nhận của chúng tôi để thực hiện chuyển hàng hóa đến bạn (trong trường hợp hàng được chuyển qua đối tác vận chuyển thứ ba).

Dữ liệu thông qua giao dịch của website khác: Nếu bạn (thành viên) viếng thăm tuiquangcao.com từ một website khác (website của bên thứ ba), website này có thể truy xuất và thu thập thông tin giao dịch của cá nhân bạn (thành viên). Để theo dõi và ghi nhận giao dịch của bạn (thành viên), website của bên thứ ba có thể cung cấp theo bạn (thành viên) một mã lệnh, một cookie hay một hình ảnh nhằm định danh bạn (thành viên). Điều này chỉ xảy ra nếu bạn (thành viên) liên kết đến tuiquangcao.com thông qua một website khác. Những giao dịch bất kỳ tại tuiquangcao.com mà có mã lệnh như vậy sẽ được gửi báo cáo lại với website đó. Chúng tôi chỉ gửi những thông tin không phải là thông tin cá nhân của bạn (thành viên), như ngày thực hiện giao dịch, những sản phẩm bạn (thành viên) mua, tổng số tiền mua. Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ thông tin nào đến website của bên thứ ba để họ có thể xác định được bạn (thành viên) là ai. Sự hiện diện của một thanh điều hướng (Navigation bar) trên đầu bất kỳ trang web nào của tuiquangcao.com, điều đó có nghĩa là bạn (thành viên) đang truy cập tuiquangcao.com thông qua một website khác, website của bên thứ ba này có thể thấy hoạt động của bạn (thành viên) trên website chúng tôi.

Liên kết đến website của đối tác: Website tuiquangcao.com có thể chứa một số liên kết đến website của các đối tác như các nhà sản xuất, nhà cung cấp của chúng tôi. Việc cung cấp những liên kết đến website của các đối tác thứ ba chỉ nhằm giúp bạn (thành viên) tham khảo thông tin thuận tiện hơn. Chúng tôi không có trách nhiệm hay chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin hoặc nội dung hiển thị trên những website này, do vậy chúng tôi khuyến cáo bạn (thành viên) nên kiểm tra tính bảo mật đối với mỗi website mà bạn (thành viên) viếng thăm.

Thực thi pháp luật và bảo vệ người sử dụng: Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn (thành viên) cho các cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba theo yêu cầu pháp lý. Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc cung cấp thông tin của bạn (thành viên) theo pháp luật để thực hiện thẩm định phí, báo cáo hoặc thu nợ, chống lại những sự gian lận hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi cũng như khách hàng của chúng tôi, hoặc người sử dụng. Sau khi cung cấp cho bên thứ ba, thông tin cá nhân của bạn (thành viên) có thể được biết bởi những người khác trong phạm vi cho phép hoặc yêu cầu của luật áp dụng.

 

8. QUY ĐỊNH LIÊN KẾT THÀNH VIÊN

Chúng tôi duy trì mối quan hệ với các website liên kết của đối tác. Mặc dù chúng tôi không thể quản lý các hoạt động của đối tác để điều hành những website đó, nhưng chúng tôi sẽ chấm dứt giao dịch với bất kỳ thành viên có những sai phạm, ví dụ như: gửi thư rác, vi phạm thương hiệu hàng hóa, làm phương tiên lợi dụng để lôi kéo khách viếng thăm, hoặc những hoạt động vi phạm pháp luật. Vui lòng thông báo cho chúng tôi khi bạn (thành viên) phát hiện một liên kết xấu bằng cách gửi email đến địa chỉ [email protected]

 

9.QUY ĐỊNH VỀ AN NINH

Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa khi yêu cầu bạn (thành viên) cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản, bao gồm cả những lĩnh vực liên quan đến đặt hàng trực tuyến, tình trạng đặt hàng, những yêu cầu gửi newsletter và các hình thức khuyến mãi.

Website được sử dụng công nghệ Tường lửa (firewall) chuyên nghiệp và kỹ thuật SSL để mã hóa thông tin nhạy cảm của cá nhân bạn (thành viên) như tên, địa chỉ và thông tin thẻ tín dụng.

Tuy nhiên, bạn (thành viên) nên biết rằng không có hệ thống máy tính nào là an toàn tuyệt đối và đó là những rủi ro vốn có khi thực hiện các giao dịch trên internet. Để đảm bảo bạn (thành viên) có các tính năng bảo mật mới nhất trên trình duyệt của mình, bạn (thành viên) nên tải về phiên bản mới nhất của trình duyệt ưa thích của bạn (thành viên) và cần phải có hỗ trợ SSL đầy đủ.

 

10. SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết.

Bản Chính Sách Bảo Mật cập nhật sẽ được công bố trên website tuiquangcao.com và sẽ được ghi ngày để bạn (thành viên) nhận biết được bản mới nhất. Bằng việc tiếp tục sử dụng website, bạn (thành viên) đồng ý rằng bạn (thành viên) đã đọc, hiểu và chấp nhận Chính sách Bảo Mật đã được sửa đổi, bổ sung đó.

 

11. QUY ĐỊNH THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn (thành viên) có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng - Hotline: 10901 300 558 (Ext: 0 > P.KD)

 
Khách hàng

Quà tặng túi vải để làm thương hiệu

© 2015 - Bản quyền của CÔNG TY TNHH GIFTBRAND - http://www.tuiquangcao.com
[T] 0901 300 558
[E] [email protected]
[A] 24/5/4 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM (Võ Oanh = D3 cũ, Nguyễn Văn Thương = D1 cũ)
[M] 0916 20 21 27 (Mrs. Hạ) | 0918 983 000 (Hotline)
 
Tên công ty: CÔNG TY TNHH GIFTBRAND
Mã số doanh nghiệp: 0313116563
Ngày đăng ký:29/01/2015
Nơi cấp: CA Tỉnh Đồng Nai
Ngày thay đổi lần thứ 4 : 06/07/2018
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THỨC
SDT: 0901 300 558
Email: [email protected]
 

Quà tặng sự kiện

Quà tặng doanh nghiệp

Quà tặng độc lạ

Quà tặng sáng tạo

 

 

 
DMCA.com Protection Status Đã đăng ký với bộ công thương
© 2024 Copyright by tuiquangcao.com